Consulting Union Ltd Oy

Projektit

 

Kotona kokonainen elämä -hankkeessa on Hyvinkäällä synnytetty verkostomaisesti tuettu, ikääntyneen kotona asumisen palvelumalli.

Palvelumallin pohjaksi on tehty kotona asumista tukevien, alueella toimivien resurssien kartoitus ja ydintoimijoiden haastattelut (vapaaehtoistoimijat, järjestöt, seurakunta sekä yrittäjät ja yritykset) sekä määritetty näiden yhteistoiminnan organisointi niin, että lopputulemana on syntynyt toimijoiden yhteinen suunnitelma ikääntyneen kotona asumista tukevan toimintamallin toteuttamiseksi. Keskeinen ajatus on eri osapuolten toiminnan koordinoinnilla parantaa asiakaspalvelua samalla järkeistäen resurssien käyttöä kokonaisuutena. Malli on rakennettu yhteistyökumppani Service Park Provider Oy:n kanssa.

Seuraavaksi toimintamalli pilotoidaan osana Hyvinkään palveluohjauksen kehittämistä.

Hanke kuuluu STM:n Etelä-Suomen KASTE-hankkeeseen

 

Auttajat Arkeen -verkosto on Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen verkostoitumishanke, jonka ensimmäinen vaihe toteutettiin 2013-2014 yhteistyössä Service Park Provider Oy:n kanssa. Työ käsittää Forssan kaupungin ja sen ympäristökuntien hyvinvointiyritysten kartoituksen, alueen muiden julkisen ja yksityisen puolen toimijoiden mukaan kytkemisen ja pilotin, johon osallistuneet yritykset muodostavat Auttajat Arkeen- nimisen verkoston tarjoamaan integroituja palveluja ikääntyville kotona asuville.                                                                                                                            

Verkoston kautta saatavat palvelut ovat eri tarpeisiin soveltuvia kotisairaanhoidosta siivoukseen ja digitalkkariin.   Auttajat Arkeen -verkosto on alkuvaiheessaan kehittynyt ja tarkentaa edelleen toimintamalliaan ja palvelutarjotintaan. Hankkeen jatko liittyy verkostomaisen toiminnan tiivistämiseen ja mukana olevien yritysten kumppanuuden syventämiseen sekä mallin soveltamiseen lähialuilla.

 

 

Fysioterapia- ja kuntoutusalan yritysverkosto

Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset ovat pääsääntöisesti pk-yrityksiä, joiden työntekijöiden määrä avosektorilla vaihtelee 1-100 ja on keskimäärin 3,5 henkilöä. Fysioterapiapalvelujen tuottamiseen keskittyneitä yrityksiä on runsaat 1000 ja lisäksi on parisen tuhatta itsenäistä ammatinharjoittajaa. .Alan liikevaihto on yli 200 miljoonaa euroa/vuosi.

Satojen yritysten verkosto

Fysi   Partners Finland Oy (FPF) on v. 2008 perustettu verkoston keihäänkärkiyritys, jonka osakkaiksi fysioterapia- ja kuntoutusyritykset voivat liittyä. Tavoitteena on ylläpitää ja kehittää satojen pienyritysten palvelutuotantoa joka puolella Suomea. Yritykset toimivat itsenäisesti FPF:n koordinoidessa ja kehittäessä yhteistyötä, jotta myös pienyritykset voivat menestyksellä toimia terveydenhoitoalan keskittyvässä liiketoimintaympäristössä.

Valmisteleva hanke

Kesällä 2010 käynnistettiin ELY-keskuksen Valmistelurahoituksen turvin hanke, jonka tavoitteena oli suunnitella uudentyyppinen FPF-verkoston, innovatiivinen skaalautuva liiketoimintamalli. Konsepti saatiin valmiiksi vuoden loppuun mennessä ja piloteiksi valittiin 8 fysioterapiayritystä, joille laadittiin konsulttien avustuksella liiketoimintasuunnitelma ja kolmelle myös sähköinen toimintajärjestelmä.

FYSI-VEPA Fysioterapia- ja kuntoutusalan yritysverkoston kehittämisprojekti

Valmisteluhankkeen ja pilottien kokemusten perusteella päätettiin käynnistää uusi hanke, jolle annettiin nimeksi FYSI-VEPA Fysioterapia- ja kuntoutusalan yritysverkoston kehittämisprojekti. Projektissa hyödynnettiin Consulting UnionLtd Oy:n pitkäaikaista kokemusta yritysverkostojen rakentamisessa Olli Lecklinin toimiessa konsulttina.

Hankkeen tavoitteena oli kehittää FPF:lle sähköinen, erilaisille yrityksille soveltuva toimintajärjestelmä, jonka avulla mikroyrityksistä koostuva verkosto voi yhteismyynnin ja markkinoinnin avulla pysyä hengissä ja myydä ja markkinoida palveluja suurille yrityksille. Tavoitteena oli myos kehittää yhtenäinen brändi ja luoda uusia palveluja osakasyrityksille. Pitkän tähtäimen tavoitteena on kehittää FPF-verkosto Suomen merkittävimmäksi fysioterapia- ja kuntoutusmarkkinoiden toimijaksi.

Kehittämisprojekti sisältää 4 osa-aluetta:

  1. FPF: n toimintajärjestelmämalli osakasyrityksille
  2. FPF-yritysverkoston kehittäminen
  3. Brändin luominen
  4. FPF:n ja yritysverkoston toiminnan integrointi

Hankkeeseen saatiin TEKESin rahoitustukea ja se käynnistyi tammikuussa 2012 ja päättyi saman vuoden joulukuussa.

Hankkeen tulokset  .

  1. Toimintajärjestelmä. Toimintajärjestelmäalustaksi valittiin Consulting Unionin yhteistyökumppanin IMS Business Solution Oy:n IMS-toimintajärjestelmäohjelmisto.FPF.lle tehtiin ensin oma järjestelmä ja sen jälkeen luotiin malli, joka sisälsi ISO 9001-standardin mukaisen toimintakäsikirjan, prosessimallit ja dokumenttipankin lukuisine ohjeineen, malleineen, esityksineen ja linkkeineen viranomaisohjeisiin ja lainsäädäntöön.Tätä mallia tarjottiin osakasyrityksille kuuden päivän koulutusputken kera. Koulutuksen aikana ja jälkeen osakasyritykset voivat laatia yhtenäisten raamien puitteissa itselleen sopivan toimintajärjestelmän.
  2. FPF-yritysverkoston kehittäminen .Verkostolle määritettiin IMS- pelisäännöt ja laadittiin sopimukset . Laatuvaatimukset ja prosessimallit ovat järjestelmässä. Yhteismarkkinointi on aloitettu ja koulutukset ovat käynnissä. Vuoden 2012 loppuun mennessä 22 osakasyritystä oli osallistunut koulutusohjelmaan ja ottanut IMS-järjestelmän käyttöön.
  3. Brändi. Hankkeen aikana tehtiin markkinakartoitus, luotiin FPF:n kotisivut ja FPF-IMS toimintakäsikirjamalli otettiin käyttöön.
  4. Toiminnan integrointi. Hankkeen aikana luotiin eri kokoisille ja tyyppisille yrityksille skaalautuvat palvelut ja yhtenäinen toimintajärjestelmä,ja selvitettiin eri järjestelmien yhteensopivuus.

Lokakuussa 2014 FPF on 230 osakasyrityksen muodostama verkosto, joista 60 on liittynyt sähköiseen IMS-toimintajärjestelmäverkkoon. Uusia IMS-järjestelmän käyttäjiä tulee lisää koulutusohjelman jatkuessa. Ensimmäiset merkittävät yhteistyösopimuksetVakuutusyhtiö Fennian ja Tekonivelsairaala Coxa Oy:n kanssa on tehty ja FPF välittää osakasyritysten palveluja näille sopimuskumppaneille.FPF:n suuunnitelmissa on lukuisia uusia palveluita ja kehittämishankkeita pitkän tähtäyksen tavoitteen saavuttamiseksi.

 

Muita projekteja

 

Näillä linkeillä voit tutustua muutamiin asiakasprojekteihimme ja saada yleiskäsityksen erityyppisistä yhteistyömahdollisuuksista

 

 

          info@consunion.fi